Αξιολόγηση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο και της χρήσης του αυτοκινήτου σε αστικές περιοχές: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης έχει κλείσει