Αντιλήψεις και εμπειρίες από ηλεκτροκίνητα οχήματα έχει κλείσει