Πληροφορίες Έρευνας

Η παρούσα έρευνα ερωτηματολογίου αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ELVITEN, στόχος του οποίου είναι η χρήση ελαφρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Το ερωτηματολόγιο δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες.

Παρακαλείσθε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Θα χρειασθούν περίπου 10-15 λεπτά για την ολοκλήρωσή του. Οι τελευταίες ερωτήσεις αφορούν το γένος σας, την κατηγορία ηλικίας που ανήκετε, το παρόν καθεστώς απασχόλησης, την κατηγορία του εισοδήματός σας καθώς και την χώρα προέλευσης και διαμονής. Οι απαντήσεις σας στις συγκεκριμένες ερωτήσεις θα παραμείνουν ανώνυμες και θα μας βοηθήσουν σημαντικά στη μετέπειτα ανάλυση.

Σας ευχαριστούμε πολύ.